Home
Pozvánka na schůzi shromáždění SVJ Jalodvorská 3.6.2020 PDF Tisk

 

V Praze dne 15.5.2020

P O Z V Á N K A

na schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek Jalodvorská 2013, která se uskuteční ve středu

3. června 2020 od 19:30 hod.

v prostorech garáží našeho SVJ Jalodvorská 2013.
Program:

 • Prezence
 • Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele, sčitatele schůze shromáždění
 • Zpráva o dosavadní činnosti výboru
 • Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního výboru
 • Schválení účetní uzávěrky za rok 2018,2019 a vyúčtování 2018,2019
 • Volba členů výboru a kontrolního komise SVJ Jalodvorská 2013 (po uplynulém funkčním období 2 roky)
 • Schválení nových stanov SVJ Jalodvorská 2013
 • Schválení investice do čipového systému k vchodovým dveřím (investice do 300 000,-Kč)
 • Schválení investice do kamerového systému po naše SVJ (investice do 150 000,-Kč)
 • Diskuse
 • Zakončení schůze shromáždění

Shromáždění proběhne za dodržení hygienických předpisů Vlády ČR pro pandemii COVID-19 (roušky, desinfekce, rozestupy 2 metry apod.)

Pokud je jednotka ve společném vlastnictví nebo ve společném jmění manželů (SJM), jsou spoluvlastníci či manželé povinni zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství, což platí rovněž pro účast a hlasování na shromáždění (§ 1185 obč. zákoníku). Bez určení společného zástupce nelze na schůzi shromáždění za tuto jednotku hlasovat!Ing. Vladimír DINDA Ondřej LHOTA Ing. Jiří TRNKA

člen Výboru člen Výboru předseda Výboru
SVJ Jalodvorská 2013 SVJ Jalodvorská 2013 SVJ Jalodvorská 2013

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Aktualizováno Sobota, 23 Květen 2020 12:43
 

Vítejte na stránkách Společenství vlastníků Jalodvorská 2013. Tyto stránky slouží k informování členů o dění ve společenství a jejich vzájemné komunikaci.

Pro přístup na stránky je nutné se nejprve přihlásit. Nemáte-li na této stránce zatím zřízený účet, musíte požádat o jeho zřízení posláním Vaší žádosti na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Registrací získáte přihlašovací jméno a heslo, které budete dále používat pro přihlášení. Registrovat se mohou jen členové společenství vlastníků.

 
 

Login